Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 sierpnia 2017

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASSETUS ASS NC NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
BIOMAXIMA BMX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CHERRY CHP NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EXILLON EXL GPW NWZA
FAMUR FMF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMMOBILE GKI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RAFAMET RAF GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STELMET STL GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzonych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
WBAY WBY NC NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
Carrefour CA.FR Euronext po sesji Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.