Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 września 2020

BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BLUETAX BTG NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
GRUPAHRC HRC NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
IFSA IFR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.184.549 akcji serii A.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KRUSZWICA KSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
LUKARDI LUK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.