Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 lipca 2016

KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
APOLLO APC NC Początek notowań spółki ASTORIA (ACL) pod nazwą QUARKVENT (QRK), w związku ze zmianą firmy.
AQUABB AQU NC Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
COLIAN COL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Wypłata dywidendy 3,84 zł na akcję.
GORENJE GRV GPW ZWZA
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
MEDIACAP MCP GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ORGANIC ORG NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PTWP PTW NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
REVITUM REV NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
TOYA TOA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.