Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 10 września 2021

PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,21 zł na akcję.
BIOGENED BGD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
POLNORD PND GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN, odwołania lub powołania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
RADPOL RDL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SFD SFD NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SWISSMED SWD GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o. i Bruno Hangartnera.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.