Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 sierpnia 2016

KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ABSINVEST AIN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmiany w statucie, przystąpienia do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ENERGOINS ENI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ONICO ONC NC Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
RONSON RON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
TELESTR TLS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
TFONE TFO GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
UHYECA ECA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Target TGT.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.