Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 maja 2011

TAURONPE TPE GPW WZA
AERFINANC AER NC Debiut spółki na NC.
ALKAL ALK NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
ASSECOSLO ACS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 euro na akcję.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za 2010 rok.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
C2A C2A NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
COLUMBUS CLC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DIGATE DGT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
DIGITANET DIG GPW WZA
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
EGB EGB NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
EUROSNACK ECK NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za 2010 rok.
FABRFORMY FFO NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GANT GNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HERKULES HRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IMCOMPANY IMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KREDYTIN KRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2010 rok.
NOVITUS NVS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ONICO ONC NC Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
ORIONINV ORN GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
PCCINTER PCI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
SCOPAK SCO GPW Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Berkshire Hathaway BRKA.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.