Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 maja 2017

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.
AMPLI APL GPW NWZA ws. powołania dwóch członków RN.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOGENED BGD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
BOS BOS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
BVT BVT NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz nabycia akcji w celu umorzenia.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EZO EZO NC NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INFRA IFA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOFAMA KFM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MEDICOBIO MDB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
MILISYS MLM NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 625 HUF na akcję.
MTRANS MTS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,75 zł na akcję.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.