Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 maja 2013

ASSECOPOL ACP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,41 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, nabycia własnych akcji, obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie własnych akcji.
ASSECOBS ABS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
COPERNIC CRS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ELEMENTAL EMT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
MTC MTC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
NAVIMORIN NIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
RELIGADEV REL NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ZAMET ZMT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
ZPUE PUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego na zapasowy kwoty 936.000 zł. oraz rozdysponowania zysku z lat ubiegłych w kwocie 14377,00 zł.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Dell DELL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.