Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 kwietnia 2015

GTC GTC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW.
KERNEL KER GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., ustalenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
TAURONPE TPE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIOTON BIO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BNPPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, wyboru członków RN oraz wynagrodzenia dla członków RN.
BPC BPC NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2014 rok.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
HUTMEN HTM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 oraz zmian w składzie RN.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
KETY KTY GPW ZWZA ws. podziału zysku za rok 2014, emisji obligacji serii K, L i M z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MWTRADE MWT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
NAVIMORIN NIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
NEWWORLDR NWR GPW ZWZA
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
RELPOL RLP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ROBYG ROB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
UNIWHEELS UNW GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WIRTUALNA WPL GPW Zakończenie budowania księgi popytu.
ZAMET ZMT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na GPW, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Alphabet (Google) GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
General Motors GM.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.