Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 czerwca 2013

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN IX kadencji.
TAURONPE TPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
APLINTER NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
BNPPL GPW NWZA ws. określenia Ostatecznej Kwoty Obniżenia, Minimalnej Sumy Podwyższenia, Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz wartości nominalnej Akcji Serii O, Maksymalnej Sumy Podwyższenia oraz Minimalnej Liczby Akcji Serii O i Maksymalnej Liczby Akcji Serii O oraz zmiany statutu.
CFSA CFS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
DROP DRP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
ESTAR EST GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za 2012 rok.
IFIRMA IFI GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
IGORIA IGT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PBSFINANSE PBF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
PERMEDIA PMD GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LU CHEMIE, a.s
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012.
PRAGMAFA PRF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję.
READGENE RDG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ROOFRENOV RRH NC Publikacja raportu za 2012 rok.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SNIEZKA SKA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ZPUE PUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,44 zł na akcję zwykłą oraz 11,16 zł na akcję uprzywilejowaną.