Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 listopada 2011

TAURONPE TPE GPW NWZA ws. zmiany statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki.
ECOTECH ECO NC Debiut spółki na NC.
LENTEX LTX GPW Split akcji w stosunku 1:5.
MENNICA MNC GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A.– Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
MPAY MPY NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L.
PLAZACNTR PLZ GPW NWZA
SYNERGA SNG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
WOLFSTF WTF NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 9 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.