Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 lipca 2012

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
APLITT API GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie.
BOS BOS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
CENTKLIMA CKL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG oraz WIG-Poland.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 45 CZK na akcję.
DUON DUO GPW Początek notowań spółki CPENERGIA (CPE) pod nazwą DUON (DUO), w związku ze zmianą firmy.
ECERAMICS ECR NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GINOROSSI GRI GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
GRUPAHRC HRC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
IFCAPITAL IFC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MAGNIFICO MGF NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MIESZKO MSO GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bisantio Investments.
OEX OEX GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tell SA.
OPTIZENLB OPT NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
PCCEXOL PCX GPW Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
PRAGMAINK PRI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
PROXYAD PXY NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
RCUNION RCU NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru.
ROCCA RCA NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
SNIEZKA SKA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
ZPUE PUE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.