Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 lipca 2012

TAURONPE TPE GPW Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
DATAWALK DAT GPW Debiut spółki na NC.
FALCON FLG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
INTERNITY INT NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
LUXIMA LUX NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MOLMEDICA MLD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OXYGEN OXY NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ROVESE RSE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
SILVANO SFG GPW Wypłata dywidendy 0,25 euro na akcję.
UNIBEP UNI GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.