Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 sierpnia 2014

LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ACTION ACT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ALTUS ALI GPW Ostatni dzień notowań na GPW 16.380.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DSTREAM DOW NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz zmiany statutu.
MEDICALG MDG GPW Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PATENTUS PAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
STOPKLA STK NC Pierwszy dzień notowań na NC 4.254.710 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BHP Billiton BLT.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.