Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 września 2015

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.267 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BETACOM BCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
BVT BVT NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
GLOBCITYHD GCH GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z wnioskiem złożonym przez spółkę.
KUPIEC KPC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
OEX OEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu poprzez wykreślenie § 13 ust.4.
PROCHEM PRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.188 akcji.
SFINKS SFS GPW NWZA ws. zmian statutu.
TOPMEDICA TPM GPW NWZA ws. zmiany statutu w zakresie firmy i siedziby spółki, kontynuacji działalności spółki, wyrażenia zgody na prowadzenie przez zarząd spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz dokonania zmian osobowych w składzie RN.
TVN TVN GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Southbank Media Limited po cenie 20 zł za akcję.
VIVID VVD GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z MSSF i MSR oraz zatwierdzenia zmiany regulaminu RN.
ZEPAK ZEP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.