Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 lipca 2016

KRUK KRU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
ORANGEPL OPL GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ABCDATA ABC GPW NWZA ws. uchylenia uchwały ZWZ w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 23.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
COLIAN COL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
GEOTRANS GTS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
KRKA KRK GPW ZWZA
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2015.
LENTEX LTX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
MODECOM MOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
MYSLAW MYS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PTWP PTW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
RESBUD RES GPW NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela.
SADOVAYA SGR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.