Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 4 lipca 2013

ACE ACE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
ALCHEMIA ALC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.152 akcji zwykłe na okaziciela serii F.
BSCDRUK BSC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ENAP ENP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
KRKA KRK GPW ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
MEDICALG MDG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
MGAMES MGS NC Pierwszy dzień notowań na NC 406.737 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MISPOL MIP GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
NOVAVIS NVV NC Debiut spółki na NC.
ORZBIALY OBL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
SEKO SEK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
SERINUS SEN GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.