Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 lipca 2018

AMICA AMC GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
AUGA AUG GPW NWZA
ERGIS EGS GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
KGL KGL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
KINOPOL KPL GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
PEMUG PMG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
SELENAFM SEL GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Przydział akcji oferowanych.
SILVANO SFG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 euro na akcję.
SONEL SON GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.