Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 1 września 2020

EUROSNACK ECK NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
FABRYKAKD FKD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata dywidendy 1,28 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NEWAG NWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań praw poboru akcji serii E.