Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 sierpnia 2012

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BIPROMET BPM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CNT CNT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KSGAGRO KSG GPW NWZA
LETUS LET NC Początek notowań spółki GOADVISER (GOA) pod nazwą LETUS (LET), w związku ze zmianą firmy.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLJADLO PLJ GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
PREMETINV PMI NC Początek notowań spółki LEGALSTRM (LEG) pod nazwą PREMETINV (PMI), w związku ze zmianą firmy.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
TUEUROPA ERP GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmian statutu.
WILBO WLB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.