Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 stycznia 2022

AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2020 rok.
IFIRMA IFI GPW NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zwiększenia funduszu dywidendowego.
NANOGROUP NNG GPW NWZA ws. powołania do Rady Naukowej spółki, określenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.