Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 stycznia 2022

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
IFIRMA IFI GPW NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zwiększenia funduszu dywidendowego.
NANOGROUP NNG GPW NWZA ws. powołania do Rady Naukowej spółki, określenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PREFAGRP PFG NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.