Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 czerwca 2012

GTC GTC GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
7FIT 7FT NC Debiut spółki na NC.
AGROTON AGT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BARLINEK BRK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BLACKPOIN BPN NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
BSCDRUK BSC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
DEBICA DBC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku.
DROZAPOL DPL GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
EKOOZE EKE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EMPORIUM EMR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
INC INC GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NOTORIA NTS NC WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
POLINW PIS NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PPRICE PPR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PRIMAMODA PMA GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
VERBICOM VRB NC WZA ws. m.in. podziału zysku.
VIDIS VDS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za 2011 rok.