Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 września 2015

GTC GTC GPW Ostatni dzień notowania jednostkowych praw poboru akcji serii K.
ABPOL ABP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ADIUVO ADV GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy detalicznej.
BOGDANKA LWB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną.
ESOTIQ EAH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FAM FAM GPW NWZA ws. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółki Cynkownia Wieluń Sp. z o.o.
IBSM IBS GPW NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
INPOST IPT GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
MEGASONIC MGA NC NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
PLASTPACK PPC NC NWZA ws. zmiany statutu.
POLYMETAL POL GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SILESIA SSO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji poprzez podwyższenie wartości ich nominalnej oraz zmiany statutu.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.