Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 marca 2013

CYFRPLSAT CPS GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez TiVi Foundation z 15,56 zł na 15,60 zł za akcję.
GTC GTC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ARAMUS ARA NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EUCO EUC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRUPAREC GRC NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
JHMDEV JHM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SSI SSI NC Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
STARFIT SFI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SYNKRET SYN NC Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z indeksu NCIndex.
TNTPROENR TNT NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.000 akcji serii K, 100.000.000 akcji serii M, 2.421.675 akcji serii N, 557.453.520 akcji serii T.
TNTPROENR TNT NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
VELTO VEL NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za 2012 rok.