Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 maja 2017

GTC GTC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BRAS BSA NC NWZA ws. zmiany PKD spółki, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez spółkę oraz zmian w składzie RN.
BSCDRUK BSC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
COMPREMUM CPR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FOOTHILLS FTL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FORTUNA FEG GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Fortbet Holdings Limited z 15,43 zł do 18,68 zł za akcję.
GENOMED GEN NC Dzień pierwszego notowania na NC 35.916 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
GHYDROGEN GHY NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za 2016 rok.
IAI IAI NC Publikacja raportu za 2016 rok.
IDEON IDE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
MENNICA MNC GPW Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
METROPOLIS MRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MGAMES MGS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MMCPL MMC NC Publikacja raportu za 2016 rok.
OPENFIN OPF GPW Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
PETROLINV OIL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLMT PME NC Publikacja raportu za 2016 rok.
POLWAX PWX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.
STANDREW STD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
STANUSCH STT NC Publikacja raportu za 2016 rok.
SUMMALING SUL NC Publikacja raportu za 2016 rok.
YOLO YOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.