Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 stycznia 2022

GTC GTC GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ASBIS ASB GPW NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
CHERRY CHP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MASTERPHA MPH GPW NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
PGSSOFT PSW GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.