Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 14 października 2014

ALEJA ALS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
ATM ATM GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
BUWOG BWO GPW WZA
FOREVEREN FOR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I, J i K.
GIGROUP GIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.511 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
MAKORA MRA NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.655 akcji zwykłych na okaziciela.
REDWOOD RWD GPW NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SYNEKTIK SNT GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D i E.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.