Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 maja 2012

SANPL SPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
ADASTRA ADA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW WZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
ASSECOSEE ASE GPW NWZA ws. powołania członków RN.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DXD DXD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ENELMED ENE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GIGROUP GIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, K i L.
LANGLOO LAN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
NORDEABP NDA GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ORZBIALY OBL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PEGAS PGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PELION PEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
SEKO SEK GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, pokrycia straty netto za lata ubiegłe oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TRUEGS TGS NC Debiut spółki na NC.
WARIMPEX WXF GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 24 zł na akcję.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
H.J. Heinz HNZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SABMiller SAB.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.