Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 października 2014

AMBRA AMB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BALTICON BLT NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMS IMS GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H.
KOPAHAUS KOP NC ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014 oraz zmian w składzie RN.
MERA MER NC NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki ms Spółki z o.o.
MIESZKO MSO GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
VIGOPHOTN VGO GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii A, C i D.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IBM IBM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.