Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 grudnia 2013

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
ENERGA ENG GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
AQUAPOZ AQA NC NWZA ws. m.in. połączenia z AQUA DUE sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E na NC oraz zmiany statutu.
B3SYSTEM B3S GPW NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
CSY CSY NC Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C.
CSY CSY NC Pierwszy dzień notowań 7.200.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ELEMENTAL EMT GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów instytucjonalnych.
HFTGROUP HFT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KSGAGRO KSG GPW NWZA
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. powołania członka RN.