Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 października 2021

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
LPP LPP GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję.
PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
BLKCHNLAB BTC NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 6 lipca 2021 roku, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów spółki i kluczowych współpracowników na lata 2021 – 2024, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.