Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 stycznia 2012

ABCDATA ABC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F.
AERFINANC AER NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
ATLANTAPL ATP GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
DXD DXD NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
LZMO LZM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO SA, zmian w statucie oraz w składzie RN.
POLINW PIS NC Debiut spółki na NC.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.