Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 grudnia 2017

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz powołania przewodniczącego RN.
ABCDATA ABC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.481.054 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.
TOWERINV TOW GPW Budowa księgi popytu na akcje serii C.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. powołania członków RN.