Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 czerwca 2015

KRUK KRU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ARCUS ARC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ASTRO ASR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BALTONA BAL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
CARLSON CAI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
CHEMOS CHS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
CNT CNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
CPGROUP CPG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku.
DEPEND DEP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
DUON DUO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
ECARD ECD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
EKANCELAR EKA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osigniętego w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
EPIGON EPI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
FITEN FTN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
IAI IAI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie na NC.
IDH IDH NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INFRA IFA NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 375.000 akcji serii A2 i 375.000 akcji serii B.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe.
KOFOLA KFL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014, umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu, obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych, zmiany statutu oraz upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
KRKA KRK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 euro na akcję.
LOGZACT LGZ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MBFGROUP MBF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
OEX OEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
POLFA PLF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
READGENE RDG NC ZWZA
ROTOPINO ROT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
SUNTECH SUN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
SURFLAND SSK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
TECHMADEX TDX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
UNIBEP UNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
UNITED UTD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
WIRTUALNA WPL GPW NWZA ws. zmian statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, ustalenia liczby członków RN, odwołania i powołania członków RN, zatwierdzenia regulaminu RN, przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.