Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 kwietnia 2018

ADATEX ADX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INDATA IDT GPW NWZA ws. powołania członków RN.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MERLINGRP MRG NC Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A, 110.000 akcji serii C oraz 9.875.225 akcji serii E.
NEXTBIKE NXB NC Publikacja raportu za 2017 rok.
NOVITA NVT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
OEX OEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAEN RAE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RYVU RVU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SYNEKTIK SNT GPW NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
TSGAMES TEN GPW Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WADEX WAX GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
XTB XTB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz pokrycia straty z lat poprzednich.