Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 lutego 2021

11BIT 11B GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900 akcji serii G.
ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
CARBONSTU CRB NC Dzień pierwszego notowania na NC 63.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CASPAR CSR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
DBENERGY DBE GPW Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
DETGAMES DEG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
EDISON EDN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
GETBACK GBK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
GRODNO GRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2020 rok.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
LUG LUG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
NEURONE NRS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
P2CHILL P2C NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SYNEKTIK SNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz wypłaty dywidendy.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
WERTHHOLZ WHH NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.