Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 kwietnia 2013

PZU PZU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.591 akcji serii A.
CANNABIS CBD NC Debiut spółki na NC.
MDIENERGIA MDI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2012, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SUNTECH SUN NC NWZA ws. wyboru członków RN, zmiany statutu, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej spółką oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
SYNTHOS SNS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,76 zł na akcję.