Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 sierpnia 2018

PKNORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
ABAK ABK NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ACARTUS ACA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
DATAWALK DAT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IU IUS NC Pierwszy dzień notowania na NC 250.000 akcji serii D1, 150.000 akcji serii D2, 160.000 akcji serii E1, 400.000 akcji serii F.
MAKOLAB MLB NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NOVINA NOV NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ORBIS ORB GPW Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.