Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 lutego 2023

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
CAPITAL CPA GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
CEREALPLT CRP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
HEMP HMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 33.092.839 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
NANOGROUP NNG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PHOTON PEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
UNIFIED UFC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.