Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 marca 2019

ATAL 1AT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za 2018 rok.
MODECOM MOD NC Dzień wykupu akcji spółki przez Modecom Cyprus Ltd po cenie 9,17 zł za akcję.
PHN PHN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SANOK SNK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za 2018 rok.
SYNEKTIK SNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
TRITON TRI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VRG VRG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za 2018 rok.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.