Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 13 stycznia 2012

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
AERFINANC AER NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
EUROMARK EMK GPW WZA
OPENNET OPE NC NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, zmiany w składzie RN, emisji obligacji i przyjęcia programu motywacyjnego.
SYNEKTIK SNT GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ZWG ZWG NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.