Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 października 2013

ATONHT ATO NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ESTAR EST GPW WZA
SYNEKTIK SNT GPW Pierwszy dzień notowania na rynku NC 37.129 akcji zwykłych na okaziciela serii BBB.