Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 stycznia 2014

BALTICINV BCI NC Początek notowań spółki INPOINT (IPT) pod nazwą BALTICINV (BCI) w związku ze zmianą firmy.
BYTOM BTM GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii O, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii O, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
INDYGO IDG GPW Początek notowań spółki LSTCAPITA (LST) pod nazwą INDYGO (IDG) w związku ze zmianą firmy.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Ostatni dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WINVEST WIS GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
eBay EBAY.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
United Technologies UTX.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.