Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 czerwca 2024

AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023 i terminów dywidendy.
ARCTIC ATC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BioResearch Pharma BRF NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
CDA CDA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.
CDRL CDL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
DGA DGA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
EDITELPL EDL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
PROACTA PAC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
SHOPER SHO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
TELEMEDPL TMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
ULTGAMES ULG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.