Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 stycznia 2016

KOGENERA KGN GPW NWZA ws. ustalenia nowej liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
OEX OEX GPW Początek notowań spółki TELL (TEL) pod nazwą OEX (OEX), w związku ze zmianą firmy.
SYNEKTIK SNT GPW NWZA ws. przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.