Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 czerwca 2016

GRUPAAZOTY ATT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
APS APS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ARTP TYP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
AUTOPARTN APR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000 akcji serii A, 111.110 akcji serii B, 160.386 akcji serii C, 48.319.769 akcji serii D, 39.964.295 akcji serii E, 4.444.440 akcji serii F, 999.000 akcji serii G oraz 23.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CASPAR CSR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CZARNKOW BRO NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E oraz 2.500.000 akcji serii F.
EFH EFH GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EXCELLENC EXC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
GEOTREKK GTK NC Początek notowań spółki PLAYMAKER (PMK) pod nazwą GEOTREKK (GTK), w związku ze zmianą firmy.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
KANCELWEC KPI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki za rok 2015.
KINOPOL KPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
PAMAPOL PMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
PLASTPACK PPC NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego i związanych z tym zmian statutu.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
ZPUE PUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.