Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 stycznia 2014

ALIOR ALR GPW NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
ARMATURA ARM GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Fundusz PZU po cenie 1,70 zł za akcję.
LUXMEDTRI LXT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany statutu.
PLANETB2B P2B NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SYNEKTIK SNT GPW Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Logitech LOGI.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
McDonald's MCD.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.