Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 sierpnia 2022

4MASS 4MS NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, powołania pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy spółką a jej członkami zarządu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 29 lipca 2021 roku.
DSTREAM DOW NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
MAXCOM MXC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
NEPTIS YAN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,82 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.