Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 1 sierpnia 2014

ARCUS ARC GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
CEZ CEZ GPW Wypłata dywidendy 40 CZK na akcję.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
ECERAMICS ECR NC Początek notowań spółki GPFCAUSA (GPF) pod nazwą ECERAMICS (ECR), w związku ze zmianą firmy.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 r.
KBJ KBJ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MTC MTC NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ORBIS ORB GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RADPOL RDL GPW Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
SADOVAYA SGR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SCANMEDMM SCM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AXA CS.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.