Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 31 października 2012

AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
APLINTER NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
ELEMENTAL EMT GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GRODNO GRN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w RN.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEGARON MEG GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,38 zł na akcję.
MIDAS MDS GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PERMEDIA PMD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
POLIMEXMS PXM GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N2.
PROGRES PRG NC NWZA ws. powołania członków RN.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ROBYG ROB GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 21 czerwca 2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WODKAN WOD NC NWZA
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
TotalEnergies FP.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.